BIBLIOTEKA WŚRÓD FINALISTÓW II RUNDY PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK

W roku 2011 Biblioteka Publiczna Gminy Wiśniowa im. Janiny Czaja przystąpiła do  Programu Rozwoju Bibliotek. Program ten to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Dzięki programowi aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.  

Program Rozwoju Bibliotek, w celu zapewnienia różnorodnego i długofalowego wsparcia, proponuje bibliotekom dodatkowe możliwości zdobycia doświadczenia oraz dzielenia się wiedzą.
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej zakończyli udział w szkoleniach Programu Rozwoju Bibliotek. Cykl pięciu dwudniowych szkoleń zakończyło przyznanie certyfikatów oraz wypracowanie misji, wizji i Planu Rozwoju Biblioteki. Biblioteka w ramach projektu otrzymała 2 aparaty fotograficzne. Po zakończeniu szkoleń głównych pracownicy będą mogli brać udział w konferencjach specjalistycznych i starać się o dodatkowe granty na konkretne działania promujące bibliotekę i czytelnictwo w społeczności lokalnej.
Gminna  Biblioteka  w Wiśniowej napisała plan rozwoju oraz uzyskała akceptację trenera CAL co dało możliwość ubiegania  się o oferty organizacji pozarządowych za pomocą formularza on-line dostępnego w Wirtualnym Segregatorze. Te działania przyniosły zamierzone skutki, gdyż przedstawione wnioski znalazły akceptację. Są to następujące projekty.

Pierwszy projekt : LATAJĄCY ANIMATORZY I LATAJĄCY SOCJOLOGOWIE  
W ramach projektu Latający Animatorzy Kultury i Latający Socjologowie przyjadą do biblioteki z wizytą na 3-6 dni. W trakcie swojego pobytu wspólnie z bibliotekarzami przeprowadzą działania społeczno-kulturalne np. spotkania sąsiedzkie, warsztaty fotograficzne, akcje plastyczne, działania teatralne, czy krótkie akcje badawcze. Każda biblioteka będzie mogła skorzystać ze wsparcia zarówno animatora, jak i socjologa lub tylko jednego z nich – w zależności od potrzeb.                                
Biblioteka nie ponosi żadnych kosztów w związku z wizytą „Latających”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” zapewnia środki na transport, zakwaterowanie i wyżywienie animatora lub socjologa podczas wizyty. Towarzystwo zapewnia również środki na zakup podstawowych materiałów warsztatowych.
Działania mogą być skierowane do różnych grup, z którymi współpracuje biblioteka (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy). Warsztaty prowadzone przez „Latających” mogą również pomóc dotrzeć do osób, które jeszcze nie korzystają z oferty biblioteki. Możliwe jest też zorganizowanie warsztatów dla pracowników i współpracowników biblioteki.

Drugi projekt: Muuvit – RUSZAJ SIĘ I ODKRYWAJ ŚWIAT 
„Muuvit -Ruszaj się i odkrywaj świat” jest innowacyjnym programem stworzonym z myślą o bibliotekach, które chcą poszerzyć swoją ofertę o nowe rozwiązania. 
Realizując projekt „Muuvit – Ruszaj się i odkrywaj świat” mamy możliwość otworzyć swoją bibliotekę na całkowicie nowy obszar, jakim jest zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczna. Jest to też świetny pretekst, aby promować wykorzystywanie nowych technologii w celach naukowych i rozwojowych. 
Program składa się z dwóch elementów: 
a) aktywności fizycznej, za którą dzieci zdobywają punkty,
b) możliwości odbywania w bibliotece wirtualnych podróży po świecie, połączonych ze zdobywaniem nowej wiedzy, która jest swoistą nagrodą za aktywność fizyczną. 
Warunkiem koniecznym do realizacji projektu na poziomie lokalnym jest nawiązanie współpracy między animatorem pracującym na obiekcie Orlik lub boisku tego typu a bibliotekarzem zatrudnionym w lokalnej bibliotece. Animator zatrudniony na boisku odpowiadać będzie za pierwszy komponent projektu, tj. „Ruszaj się…”, natomiast biblioteka będziesz odpowiadać za drugi komponent pt. „…odkrywaj świat”
Projekty powinny być zrealizowane od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. i trwać od 3 do 6 miesięcy. 

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Najnowsze aktualności


Skip to content