SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PODRÓŻ DO MIEJSCA PAMIĘCI: KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen

26 sierpnia  2014 w  Gminnej Bibliotece  Publicznej im. Janiny Czaja w Wiśniowej odbyło się spotkanie  podsumowujące   podróż do miejsca pamięci : KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen. 

Projekt  uzyskał wsparcie finansowe PNWM  i był realizowany w dniach :31.07.2014 – 07.08.2014  przez  Bądźmy Razem” – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej.

Projekt – Podróż do miejsca pamięci  KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen miał na celu  :
– inspirowanie uczestników  projektu do samodzielnego myślenia, interpretowania przeszłości, wyrażania własnych opinii, formułowania ocen ,
– angażowanie uczestników w dyskusję nad przeszłością i teraźniejszością, aby mogli aktywnie odkrywać prawdę o zbrodniach nazistowskich i ludobójstwie w autentycznym miejscu historycznym,
– przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z martyrologią ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady,
– zapoznanie z istotą nazizmu w miejscu jego zbrodni,
– unaocznienie młodzieży ogromnego rozmiaru terroru nazistowskiego, ludzi zarządzających śmiercią,
– krytyczne zdobywanie wiedzy historycznej,
– wyrabianie wrażliwości na krzywdę ludzką, poszanowanie praw drugiego człowieka, kultury innego narodu,
– wzbogacenie  wiedzy o sąsiednim kraju i jego kulturze.

Istotą projektu jest  budowanie pamięci  o zagładzie jako przestroga przed powtórzeniem się zbrodni przeciwko ludzkości. 
Narody tracąc pamięć, tracą życie”
Pamięć nie jest dana raz na zawsze. 
W chwili gdy odchodzą ostatni  naoczni świadkowie zbrodni nazistowskich  i ocalali , musimy wspólnie starać się ją budować na tym co pozostaje. 
Na  relacjach  byłych więźniów i autentycznych przedmiotach związanych z okresem zbrodni hitlerowskich. 
W KZ Bergen-Belsen zginęło ok. 50 000 więźniów obozu koncentracyjnego i ok. 20 000 jeńców wojennych.
Miejsce Pamięci i Dokumentacji Bergen-Belsen  jest miejscem dokumentowania, utrzymania i przekazywania wiedzy o zbrodniczej historii.
2 listopada 1945 roku, w dniu katolickiego święta zmarłych Polacy byli więźniowie Bergen-Belsen uroczyście postawili prosty krzyż z drewna brzozowego, który upamiętnia zmarłych więźniów tego obozu . Następnie w czasie ekumenicznego nabożeństwa uczcili pamięć zamordowanych w obozie dzieci, kobiet i mężczyzn. 

Znajduje się w najwyższym miejscu terenu Miejsca Pamięci KZ Bergen-Belsen. 
Drewniany krzyż był wielokrotnie rekonstruowany z zachowaniem pierwotnego kształtu i wielkości. 
22 czerwca 2002 roku przed „Murem Pamięci” zostaje uroczyście odsłonięte polskie upamiętnienie w postaci metalowej tablicy z polskim godłem państwowym i tekstem 
w języku polskim, niemieckim i angielskim 
PAMIĘCI OKOŁO 15 000 POLAKÓW MĘŻCZYZN, KOBIET I DZIECI ZAMĘCZONYCH W KZ BERGEN-BELSEN, KTÓRYCH PROCHY SPOCZYWAJĄ W TEJ ZIEMI

WSPÓŁWIĘZNIOWIE
RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Na spotkaniu podsumowującym  uczestnicy projektu prezentowali efekty pracy w miejscu pamięci Bergen Belsen  – w miejscu zbrodni  będącym obecnie   reliktem, pomnikiem i nośnikiem  pamięci wywołującym określone wyobrażenia, wrażenia i odczucia, które mogą być bodźcem do przeżywania i aktywnego poznawania przeszłości.
Na spotkanie podsumowujące  podróż do miejsca pamięci KZ Gedenkstätte Bergen-Belsen zaprosiliśmy również rodziców uczestników oraz osoby zainteresowane historią.

Tekst:Stanisława Mistarz

Najnowsze aktualności

Wiosenny wernisaż prac malarskich Leny Jach już za nami…Skip to content