“PRZYRODA POD LUPĄ” to nowa inicjatywa w Glichowie

Zima za oknami, natura zapakowana niczym prezent w bieluśki śnieg. Od stycznia jednak edukacja przyrodnicza ruszy żwawo. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glichów i Okolic pozyskało na kolejny projekt środki w ramach konkursu grantowego Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego  „Na dobry początek”. 

Partnerami współtworzącymi działania projektu są rodzice, nauczyciele szkoły i przedszkola oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej i wolontariusze skupieni wokół Stowarzyszenia. 

Dzięki działaniom skierowanym do dzieci w wieku od 2 do 8 roku życia będą one mogły korzystać do końca czerwca 2015r. z wielu dodatkowych zajęć o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. 

Dzieci wezmą udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi i poznają zawody związane z przyrodą, będą uczestniczyć w konkursach, organizować wystawy i promować swoją twórczość, wspólnie rozwijać pasje czytelnicze.

Planowane są prace ogrodnicze, ekologiczne, eksperymenty i badania naukowe. Projekt “Przyroda pod lupą” będzie przygodą nie tylko dla najmłodszych, ale i ich rodziców, opiekunów oraz każdego, kto lubi aktywny kontakt z naturą. 

Jednym z trwałych rezultatów będzie stworzenie w Glichowie bezpiecznego i przyjaznego miejsca do zajęć i rekreacji w terenie. Placówka wdroży program rozwojowy oparty na innowacyjnej formie kształcenia, podnosząc jakość i atrakcyjność nauczania oraz zapewniając warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka.
Opracowanie: SRWGiO
Obraz artykułu: 
http://www.pyszne-zycie.pl

Najnowsze aktualności

Z Kolorowym Potworem rozmawiamy o emocjach…Skip to content