WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WIŚNIOWEJ


Kółko historyczne

Od stycznia 2012 roku przy bibliotece działa także Koło historyczne ,, Ocalić od zapomnienia", które prowadzi pan Jan Bajer - mieszkaniec gminy Wiśniowa oraz nauczyciele ZPO w Wiśniowej, pani Zofia Pilch i pani Urszula Bajer. 

Celem kółka historycznego jest rozbudzenie zainteresowań uczniów przeszłością, zainteresowanie historią regionu, w którym mieszkają i żyją, wprowadzenie uczniów w życie kulturowe wspólnoty lokalnej oraz kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną. Koło spotyka się raz w miesiącu w czytelni biblioteki.


Wyświetleń: 374