DZIAŁANIA BIBLIOTEKI W ZAKRESIE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Dnia 20 września 2012 r. Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie Gminy Wiśniowa, który będzie obowiązywał do 2015 roku.

UCHWAŁA NR XIV/143/12 RADY GMINY WIŚNIOWA

Nasz biblioteka jako samodzielna jednostka samorządu terytorialnego Gminy Wiśniowa postanowiła aktywnie współuczestniczyć w realizacji w/w Programu.

Podczas spotkań z młodzieżą, które mają charakter profilaktyczny koncentrujemy się na informowaniu oraz kształtowaniu dojrzałej postawy wobec życia i problemu uzależnień, aby każdy umiał asertywnie i skutecznego przeciwstawiać się naciskom środowiska.

Dla lepszego zapoznania się z problemem w bibliotece znajdują się także ogólnodostępne ulotki, które zawierają wiedzę o róznych substancjach i uzależnieniach.

Najnowsze aktualności

Wiosenny wernisaż prac malarskich Leny Jach już za nami…Skip to content