WSPIERAM TO! LUBIĘ TO!

Od marca 2015 r. biblioteka uczestniczy w projekcie BE-20 Przedsiębiorczość społeczna. Wspieram To! Lubię To! Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Priorytetem działania jest aktywizacja społeczeństwa i rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Zajęcia które odbywają się w bibliotece mają na celu odbudowanie i podtrzymanie u uczestników umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Tematyka zajęć:
– zasady komunikacji interpersonalnej,
– umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych, konstruktywność działań w sytuacjach trudnych,
– wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, świadomość własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa,
– wzrost otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,
– trening umiejętności społecznych,
– kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej.

W poniedziałek 9.03.2015 r. w bibliotece odbyło sie pierwsze spotkanie z psychologiem w którym wzięli udział Czytelnicy Gminnej Biblioteki oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Węglówki.

Na początku zajęć każdy uczestnik przedstawił swoje oczekiwania w kwestiach projektu, a potem to godziny upłynęły bardzo szybko i ciekawie, gdyż wszyscy z wielkim zaangażowaniem próbowali rozwiązać problem opisany przez psychologa.

Kolejne ciekawe zajęcia, których oczekujemy z niecierpliwością już w następny poniedziałek!

fot. Antonina Obuchowicz

Najnowsze aktualności

Wiosenny wernisaż prac malarskich Leny Jach już za nami…Skip to content