AKCJA NARODOWE CZYTANIE

5 września 2015 roku nasza biblioteka wzięła udział w  4. edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której czytaliśmy powieść  społeczno-obyczajową Bolesława Prusa „Lalka”.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Najnowsze aktualności

Gala promocyjna książki ,,Miniatury wspomnień”Skip to content