Podsumowanie projektu 60X60

Podsumowanie projektu Sześćdziesiąt na szęśćdziesiąt  realizowanego w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2018 w którym uczestniczyła nasza biblioteka odbyło się 8.12.2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiśniowej.

Projekt skierowany był do sześćdziesięciu  osób po sześćdziesiątym roku życia. Podjęte  działania dla osób starszych były nakierowane na świadczenie usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych. 

Projekt powstał w odpowiedzi na problemy z jakimi spotykają się osoby starsze szczególnie z terenów wiejskich w tym m. in. utrudniony dostęp do zorganizowanych usług bezpośrednio kierowanych do osób starszych.

W ramach projektu zrealizowano warsztaty dotyczące bezpieczeństwa seniorów (m.in. jak nie dać się przestępcom działającym na „wnuczka” i na „policjanta”, jak zareagować na telefon od oszusta oraz ćwiczenia: jak w prosty sposób bronić się przed napastnikiem).

Seniorzy wzięli udział w spektaklu teatralnym w Krakowie. W Krynicy  wysłuchali koncertu XXI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą” poprzedzonym zwiedzaniem miasta, Muzeum Nikifora oraz Pijalni Wód, a także wyjazdem na Jaworzynę Krynicką. Na Zamku w Dobczycach odbył się plener malarski, który zapoczątkował cykl zajęć plastycznych kontynuowanych w poszczególnych miejscowościach.

W ramach działań sportowych i turystycznych odbyły się zajęcia z aqua aerobiku, sportowe święto seniorów – Senioriada oraz zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni. Przeprowadzono również wykład z ćwiczeniami „Jak rozpoznać i postępować w pierwszej fazie udaru mózgu”. Uczestnicy projektu szkolili się również w zakresie wizerunku Seniora. – Kolorowe warsztaty Wieku Srebrnego. Natomiast na zakończenie przewidziano konferencję podsumowującą projekt.

Jednym z założeń projektowych była szeroko rozumiana integracja i to nie tylko w poszczególnych grupach, ale również łączenie działań w celu poznania się uczestników z poszczególnych grup.

Również podsumowanie projektu odbyło się podczas Konferencji, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy projektu pn. Sześćdziesiąt na Sześćdziesiąt oraz zaproszeni goście.

/Tekst:BE-20/

Najnowsze aktualności

Wystawa: Call me Isza. Żeńszczyzna: żydowsko-polskie dziedzictwo kobietSkip to content