Czas na czyste powietrze

1 artykuł

Czas na czyste powietrze

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest spalanie węgla w przydomowych kotłowniach. Niestety, stężenie wielu szkodliwych substancji znacznie przekracza przyjęte normy powodując, że nasz kraj przoduje w europejskich statystykach.

Problem niskiej emisji, czyli emisji szkodliwych pyłów i gazów na wysokości nie większej niż 40 metrów pogłębia się, niosąc za sobą coraz poważniejsze konsekwencje dla zdrowia i środowiska naturalnego. Niska emisja odpowiada za fatalny stan powietrza, a do jej głównych źródeł zalicza się gospodarstwa domowe ogrzewane przez spalanie paliw stałych, w szczególności złej jakości węgla, drewna, brykietu oraz nielegalnie spalanych śmieci. Dużym problemem pozostaje również zły stan techniczny systemów grzewczych, w szczególności przestarzałe piece, nieodpowiednia izolacja domów i utrata energii w procesie ogrzewania. W połączeniu z niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak duża wilgotność powietrza i brak wiatru, zanieczyszczenia osiągają bardzo wysokie wartości. Nie bez znaczenia pozostaje położenie geograficzne – w dolinach smog kumuluje się nad naszymi domami i zalega tam przez dłuższy czas.

Kluczowym elementem w walce ze smogiem jest wymiana starego pieca na nowy, bardziej ekologiczny. Kupując opał warto zwrócić uwagę na jego jakość, co w dużej mierze przekłada się na kaloryczność i efektywność spalania. Palenie śmieci jest surowo zabronione. Pamiętajmy, że każdy z nas ma realny wpływ na powietrze, którym oddychamy.

Artykuł w ramach projektu „Wymiana starych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Wiśniowa” współfinasowany z Unii Europejskiej  – RPO WM na lata 2014-2020

 

2 artykuł

Biomasa – zielona energia

Czym jest biomasa? To materiał coraz częściej i chętniej wykorzystywany do wytwarzania energii. Jako ekologiczna energetyczna alternatywa zyskuje coraz szersze grono zwolenników.

Biomasa jest rodzajem odnawialnego źródła energii. Określana jako źródło energii pierwotnej, w skład której wchodzą wszelkie substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Biomasę pozyskuje się z resztek organicznych pochodzących z gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych, leśnictwa czy materiałów uzyskiwanych w wyniku pielęgnacji publicznych terenów zielonych. Biomasa to łatwo dostępna, w pełni naturalna i ekologiczna substancja. Powstaje niezależnie od warunków pogodowych, a jej składowanie nie niesie ryzyka dla środowiska naturalnego.

Biomasa to atrakcyjna alternatywa dla węgla, podczas jej spalania emisja tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenku azotu jest niższa niż podczas spalania paliw kopalnianych.

Jak wykorzystać biomasę w celu uzyskania energii? Istnieje kilka rozwiązań, w tym jej spalanie lub przetworzenie na paliwo ciekłe lub gazowe. Właściwości biomasy są ściśle związane z jej rodzajem i stanem skupienia – im bardziej sucha i zagęszczona, tym bardziej wartościowa i kaloryczna. Największą popularnością cieszą się biomasy w formie stałej w postaci brykietu i pelletu, powszechnie stosowane do ogrzewania gospodarstw domowych. Biomasa w formie gazowej to głownie dwutlenek węgla i metan, powstające w miejscach oczyszczania ścieków i składowania odpadów. Biogaz wykorzystywany jest w produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej.

Szerokie możliwości stosowania biomasy niosą za sobą wiele korzyści dla środowiska naturalnego. Dodatkowo, łatwa dostępność przekłada się na niska cenę, czyniąc to rozwiązanie nie tylko ekologicznym, ale również ekonomicznym wyborem. Artykuł w ramach projektu „Wymiana starych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych w Gminie Wiśniowa” współfinasowany z Unii Europejskiej  – RPO WM na lata 2014-2020

 

Najnowsze aktualności


Skip to content